عبـــــــــــــور باید کرد

پـــــــــروآز هــم

میخوام عاشق بشم اما...

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــا یعنی حتی برای سه روز و سه شب هم من رو نطلبیدی؟؟ یا من انقدر غرق دنیا بودم که نفهمیدم؟؟؟؟؟؟ خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید
تیر 91
4 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
5 پست