حکایت م کن...

دیوانهـ می شوم با این صـــــدا...

چه در گیری ِ هوش برنده ای دارند این دو...

..

.

جایی دیگر می گفت

دل خوشی ها کم

نیست

..

.

راست هم می گفت

مثلا

خودتـــ

+ بـــهار  ِ سیزده نود و یک م را از یاد نخواهم برد

برای شروع خوب استـــ ... ! :)

/ 1 نظر / 52 بازدید
alone

دل خوشی ها کمـ نیست ...