راه

می دانم

نمی خواهی وابسته تر م ت کنی

اما

حواست نیست انگار

ک رسیده ای به کف ِ دریای دل بستگی ها...وابستگی هایم

از این عمـــــــیق تر ممکن نیست

...

دچار ک می شوی

عمق ش دیگر مهم نیست

..

پس مهربان

بیهوده مکوش !

+ حرفهایم هم دارند زیادی می شوند...مثل خودم!

+ + با این همه...خیال می کنم ک خوبم هنوز...قوی کرده ای مرا...! ::)

/ 2 نظر / 32 بازدید
alone

فائزه از دست رفتی ... !

مریم

دچار ک می شوی عمق ش دیگر مهم نیست