نقطهـــــ چینـــــــ

...

 

+ تمامــــ شدمـــــ ...از بســـــ  کـــــ بهـــ تو فکر کردمــــ ...

++ حســـــ میکنمـــــ همهــــ چیز دوبارهـــــ خاطرهــــ میشهـــــ .... خاطرهـــــ یعنی قرارهــــ دوبارهـــ دور بشمــــــ

+++ دارمــــــ تبعیــــــد میشمــــ...پاییـــــــــــز میشمــــــــ....

++++ " دیگهــــــ تسلیمـــــ میشی وقتی......."

 انتظار نوشتــــــــــــ : از اینــــــ Refresh متنفرمـــــــ.... بهـــــ خصوصـــــ وقتی واسهـــــ ی سایتــــــــ سازمانــــــ سنجشـــــــ باشهـــــ.... !.....

پســـــــ انتظار نوشتـــــ : اینمــــ از نتیجهــــ ی Refresh ها...>>

برای مشاهده اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1390 از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به همین سایت مراجعه نمایید

بریمــــــ بخوابیمــــ بابا.....ولـــ معطلیمــــــ.....مسخرهـــــ کردنـــــــ......کلافهمنظورشونـــــ از امشبــــــ رو همـــــ فهمیدیمـــــــ !عصبانیعصبانی

/ 7 نظر / 14 بازدید
زهرا

تمام میشوم شبی فقط به من اشاره کن ....

alone

خاطرهـ ! اما خاطره شدن بهتر از فراموش کردن نیست؟!

alone

اما خیلی از آدما با خاطره هاشون زنده ان... ________________________ خیلی لطف داری عزیزمــ![ماچ] از چی لذت می بری؟!

گلی

فائزه جونم الان که نوشته ببرای مشاهده نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1390 اینجا را کلیک نمایید .... منتظرم ها..بیخبرمون نذاری دخترم.. ایشالله با خبرای خوب خوب[دست]

alone

[خجالت]....چشمــ _______________________ اگه دوست داشتی بهم خبر بده کـ چی قبول شدی....[نیشخند] ما بسی فضول تشریف داریمــ[نیشخند]

زهرا

بهتر ! اینو نوشتن من عین ِ بچه آدم رفت خوابیدم !!!! تا چشام بسته شدن گویا نتایج اومده و من در خواب بودم ![نیشخند]

زهرا

بلی بلی فقطم خودمون میدونیم اینو که ما خیلی خوبیم[نیشخند][قلب]