این خانه را بگذار و بگذر...

با همه ی خطوطی که هرگز آنطور که باید خوانده نشدند....

تیر ِ پنجم هم رها شد به (( این )) سمت....

+ اینجا را خاموش نمی کنم...باید روشن بماند و بسوزد...برای همیشه....به یاد تکرار نشدنی ها....

+ + لازم بود...

 

/ 0 نظر / 222 بازدید