پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

دارمــ می رمـــ کهــ از نو شمـــــ....

+ امــــروز " چشمــــــ هامانــــ حرفــــــ یکدیگر را بهــ تر می فهمنـــــــــــــــــــ د " ++ دراگی شدیمــــــــ !   از نوعـــــــ صنعتی ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 35 بازدید