پست های ارسال شده در تیر سال 1389

میخوام عاشق بشم اما...

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــا یعنی حتی برای سه روز و سه شب هم من رو نطلبیدی؟؟ یا من انقدر غرق دنیا بودم که نفهمیدم؟؟؟؟؟؟ خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید