/ 1 نظر / 10 بازدید
میرزا قلمدون

خدا شانس بده... بعضیا امتحاناتشون تمام میشه راحت میرند زیر سایه درخت توی تابستون فارق البال میشیند کتاب ورق میزنند... مام امتحاناتمو تموم شد...الان یه هفتست از بس افتاب توی این پادگان و اون پادگان خورد تو کلمون برای گرفتن پذیرش،کچل شدیم!!! [نیشخند][نیشخند][نیشخند]