حس می کنم کور شده ام. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 108 بازدید
مریم

صدای نجواهایت تاب می خورد در ناشنوایی ِ گوش م . . .

مریم

فائزه راه میرم تو مغزم همه جمله هاش ردیفه ... خیلی عجیب بود... کتابش...جمله هاش حتی رسم الخطش!! فائزه بهم گفتی بستگی به او دارد،خیلی ممنون...ازاینکه تشویقم کردی برا خوندن!

هْو ...

من همـ ...! راستی "ازبه" ‌را خوانده امـ ... عالیست ...

زهرا ...

با این پست منم همین حس رو دارم .

مریم

سلام دووووووووووووست منـــــ ... تولد گرفتیم بیا پیشمون ....[بغل]