هویتـــ

دیروز بعد از آخرین کلاسم وقتی می خواستم کارتم رو دربیارم ک برم سلف دیدم کیف پولم نیستـ !

کارت دانشجویی ، خوابگاه ، ملی ، عابر ، سرویس پرید! یعنی کلن بدبخت شدم !

ولی میدونی...اینا مهم نیست

از مرکز فقط دو تا کارت آموزش و قدر (!) واسم مونده بود ...  کارت عضویت م رو ک همون 3-2 سال پیش ...وقتی حس کردم مرکز دوووور شده واسم....گذاشتم همونجا بمونه ... خوب می دونستم از اون موقع به بعد...همه ی روابط....حتا بین اعضا...میشه روابط کاغذی ...روابط ریاضی....

این دو تا هم رفت... تا آخرین حلقه ی اتصالم به این روابط قانونمند !هم پاک بشه  ...

شاید بخوای انکار کنی یا تایید...یا شاید فقط تاسف بخوری....بحثی نیست

خیلی وقته ک دیگه هیچ حرفی رو نمیتونم باور کنم......

/ 0 نظر / 14 بازدید