میخوام عاشق بشم اما...

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــا یعنی حتی برای سه روز و سه شب هم من رو نطلبیدی؟؟

یا من انقدر غرق دنیا بودم که نفهمیدم؟؟؟؟؟؟

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یعنی هنوز سر اون موضوع که بهت گفتم منو نبخشیدی؟؟؟

یا من توبه کردن یادم رفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا چرا سر راه بهشت من این همه درخت سیب کاشتی؟؟

یا خودم کاشتم؟؟ یا کاشتن؟؟ یا ...

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خیلی بهت نیاز دارم.......مثل همیشه....الان بیشتر......هر روز بیشتر........

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آدم بدی بودم برات.....

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خوب نیستم......

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...خودت میدونی

http://baharjavdan.persiangig.com/image/daryab.jpg

 

از خودم بدم میاد...............

 

/ 0 نظر / 44 بازدید