عبـــــــــــــور باید کرد

پـــــــــروآز هــم

دارمــ می رمـــ کهــ از نو شمـــــ....

+ امــــروز " چشمــــــ هامانــــ حرفــــــ یکدیگر را بهــ تر می فهمنـــــــــــــــــــ د "

++ دراگی شدیمــــــــ ! نیشخند  از نوعـــــــ صنعتی !

+++ ایفــــــ خدا بخواد پستــــــــ بعدی سمنانـــــــــــــ !!!!!!!!یول

++++ " میخوامــــــ بهــــ رومـــــ نیارمــــــــ ...."خنثی

آسمانــــــ ی نوشتــــــــــــ >> دوس  ِ تــــــ دارم خدا........مثل همیشهــــــ.....بلـــــ بیشتر ....قلب

+ نوشته شده در ۱۳٩٠/٦/٢٠ ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ توسط فــــ ـــ ــآئـ ـــ ـــ ز هــ ــ ــ نظرات ()