عبـــــــــــــور باید کرد

پـــــــــروآز هــم

چشم انداز !!

اولویت کد رشته محل رشته/گرایش|| دانشگاه || دوره || استان و شهر محل تحصیل
یا  استان و شهر مخصوص داوطلبان بومی(توضیحات از دفترچه راهنمامطالعه گردد)
1 1573   مهندسی هوافضا || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
2 1500   مهندسی هوافضا || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
3 1544   مهندسی هوافضا || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
4 1564   مهندسی شیمی || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
5 1567   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
6 1571   مهندسی مواد || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
7 1492   مهندسی مکانیک || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
8 1493   مهندسی مکانیک/ساخت وتولید || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
9 1216   مهندسی صنایع || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
10 1215   مهندسی شیمی || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
11 1485   مهندسی صنایع || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
12 1480   مهندسی پزشکی/بیومکانیک || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
13 1479   مهندسی پزشکی/بیومتریال || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
14 1478   مهندسی پزشکی/بیوالکتریک || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
15 1482   مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
16 1481   مهندسی پلیمر/تکنولوژی وعلوم رنگ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
17 1213   مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
18 1484   مهندسی شیمی || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
19 1214   مهندسی شهرسازی || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
20 1223   مهندسی معماری || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
21 1495   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
22 1225   مهندسی مواد || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
23 1487   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
24 1219   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
25 1466   مهندسی مکانیک || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
26 1542   مهندسی مکانیک || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
27 1459   مهندسی صنایع || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
28 1458   مهندسی شیمی || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
29 1537   مهندسی صنایع || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
30 1050   مهندسی مکانیک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
31 1043   مهندسی پزشکی/بیومکانیک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
32 1042   مهندسی پزشکی/بیوالکتریک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
33 1044   مهندسی شیمی || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
34 1692   مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر || دانشگاه گلستان -گرگان || (روزانه) || گلستان - گرگان
35 1051   مهندسی راه اهن/خطوط || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
36 1367   مهندسی مکانیک || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
37 1468   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
38 1543   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
39 1670   مهندسی مکانیک || دانشگاه کاشان || (روزانه) || اصفهان - کاشان
40 1824   مهندسی مکانیک || دانشگاه یزد || (روزانه) || یزد - یزد
41 1818   مهندسی صنایع || دانشگاه یزد || (روزانه) || یزد - یزد
42 1323   مهندسی مکانیک/ساخت وتولید || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
43 1322   مهندسی مکانیک || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
44 1316   مهندسی صنایع || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
45 1666   مهندسی شیمی || دانشگاه کاشان || (روزانه) || اصفهان - کاشان
46 1315   مهندسی شیمی || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
47 1461   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
48 1047   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
49 1040   مهندسی برق/الکترونیک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
50 1041   مهندسی برق/قدرت || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
51 1325   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
52 1368   مهندسی مواد/سرامیک || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
53 1364   مهندسی برق/الکترونیک || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
54 1365   مهندسی برق/قدرت || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
55 1665   مهندسی برق/قدرت /الکترونیک || دانشگاه کاشان || (روزانه) || اصفهان - کاشان
56 1314   مهندسی برق/مخابرات || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
57 1691   مهندسی برق/کنترل || دانشگاه گلستان -گرگان || (روزانه) || گلستان - گرگان
58 6342   شیمی || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
59 6249   شیمی/کاربردی || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
60 6340   شیمی/کاربردی || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
61 6211   شیمی/کاربردی || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان

چرا نوشت:

تا حالا هیچوقت تو عمرم انقدررررررررررررررررررررررر حسرت بار به یک صفحه نگاه نکرده بودم ! افسوس

خدایا هرچه میدهی شکرت ، هرچه می گیری شکرت...........

+ نوشته شده در ۱۳٩٠/٥/٢٠ ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ توسط فــــ ـــ ــآئـ ـــ ـــ ز هــ ــ ــ نظرات ()