عبـــــــــــــور باید کرد

پـــــــــروآز هــم

در جستجوی ج و ا ن م ر د...

در عوالمم می گشتم دنبال جوانمرد ...البت مرد یا زنش خیلی هم توفیر نمیکند.اما از آنجا که عصر ، عصر حقوق برابر است و این حرفها ، سر مرد و زنش خروس جنگی راه نمی اندازیم.نه جوان مرد نه جوان زن...جوان دل ! حالا بهتر شد.کجا بودیم؟

آهان داشتم میگشتم .دنبال تو...به راستی کجایی که هرچه بیشتر می گردمت انگار تو ه ِ ی دورتر میشوی.میبینی؟حتی در عوالمم هم نیستی ، چه رسد به عالم ! پرسیدم جوانمرد کیست؟ یکبار گفتی جوانمرد تحت تاثیر جامعه قرار نمی گیرد و نمی گوید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو /. این دیگه اِندش بود .اصلا انگار دنیا را نمیشناسی.قرن قرن ِ همرنگ شدن است وگرنه ضایع میشوی بدجور.آنوقت آبرویت میرود.آنوقت دیگر هیچکس تحویلت نمی گیرد.در نتیجه باید بری بمیری ! تو هم دلت خوش است خفن !

باز گفتی جوانمرد کسی است که گاهی در پشت تقیه می کند تا نیروها هدر نرود !/...داداش ! مگه میدون جنگه؟؟ اصلا تو مرام ما نی.تو روز روشن داری میگی سیاه بازی دیگه؟الماء تحت الکاه؟! جوون ما اهل این امور نیستیم.اوکی؟

تو باز...جوانمرد باید از تقلید کورکورانه بپرهیزد./ببین اخوی ! حالا کور کورانش رو ام.پی.تری میکنیم...نه چون شوماین ام.پی.فایو ...ولی نمیشه که تقلید نکرد.بعضی وقتها سرت ممکنه بشه بر باد رفته ! با این حرفتم شدیدا موافق ن یستم.

باز هم...جوانمرد گاهی اوقات از محیط های فاسد هجرت میکند تا رشد کند/آقا دیگه بهم برخورد.ما و فسآد؟بعدشم هجرت به کوجا؟این دنیا وجب به وجبش فساد ِ .رشد میکنیم البت از نوع علف هرز ! خلاصه ما تو کار هجرت مجرت نیستیم.برو بعدی...

جوانمرد در سختی ها به خدا توکل میکند/قربون آدم چیز فهم ! پایَتم اسیدی ! ما که همه جوره متوکلیم.کم کم داشتم فکر می کردم مالِ عهد دقیانوسی...

نمیدانم چه شد که گفتی ...بخوان...7بار...10...کهف ! و رفتی و من ماندم و این کلمات مرموز و مبهم.چه چیز را بخوانم؟

کهف...غار؟...7...جوانمرد...>>7جوانمرد غار>> اصحاب کهف !!!!!!!!!

" آیه ی 10 سوره ی کهف را 7 بار بخوان !"

اِذ اویَ الفتیة...

آری...اصحاب کهف جوانمرد بودند ...جوانمرد تا ابد زنده است...سی صد سال نشانه بود.

ولی پروردگارا چگونه؟دقیانوسیان دنیای من هزار رنگ دارند.مگر میشود شناختشان؟

چقدر جوانمرد بودن دل میخواهد.دنیای ما سی و چند سال است که با این واژه فاصله دارد...جوانمرد یار خورشید پنهانمان است.مولا نمیفهمم....یعنی آخرش یک جمع و تفریق که کنی 313 نفر می مانند؟؟ 7=3+1+3 !!!!!!!!! از ریاضی متنفرم !

مولا بیا...دلتنگم

گرم شو ز مهر و ز کین سرد باش / چون مه و خورشید جوانمرد باش >> نظامی

+ نوشته شده در ۱۳۸٩/۳/٢٩ ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ توسط فــــ ـــ ــآئـ ـــ ـــ ز هــ ــ ــ نظرات ()