عبـــــــــــــور باید کرد

پـــــــــروآز هــم

چشم انداز !!

اولویت کد رشته محل رشته/گرایش|| دانشگاه || دوره || استان و شهر محل تحصیل
یا  استان و شهر مخصوص داوطلبان بومی(توضیحات از دفترچه راهنمامطالعه گردد)
1 1573   مهندسی هوافضا || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
2 1500   مهندسی هوافضا || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
3 1544   مهندسی هوافضا || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
4 1564   مهندسی شیمی || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
5 1567   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
6 1571   مهندسی مواد || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
7 1492   مهندسی مکانیک || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
8 1493   مهندسی مکانیک/ساخت وتولید || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
9 1216   مهندسی صنایع || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
10 1215   مهندسی شیمی || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
11 1485   مهندسی صنایع || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
12 1480   مهندسی پزشکی/بیومکانیک || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
13 1479   مهندسی پزشکی/بیومتریال || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
14 1478   مهندسی پزشکی/بیوالکتریک || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
15 1482   مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
16 1481   مهندسی پلیمر/تکنولوژی وعلوم رنگ || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
17 1213   مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
18 1484   مهندسی شیمی || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
19 1214   مهندسی شهرسازی || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
20 1223   مهندسی معماری || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
21 1495   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
22 1225   مهندسی مواد || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
23 1487   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران || (روزانه) || تهران - تهران
24 1219   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
25 1466   مهندسی مکانیک || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
26 1542   مهندسی مکانیک || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
27 1459   مهندسی صنایع || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
28 1458   مهندسی شیمی || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
29 1537   مهندسی صنایع || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
30 1050   مهندسی مکانیک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
31 1043   مهندسی پزشکی/بیومکانیک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
32 1042   مهندسی پزشکی/بیوالکتریک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
33 1044   مهندسی شیمی || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
34 1692   مهندسی پلیمر/صنایع پلیمر || دانشگاه گلستان -گرگان || (روزانه) || گلستان - گرگان
35 1051   مهندسی راه اهن/خطوط || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
36 1367   مهندسی مکانیک || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
37 1468   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
38 1543   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
39 1670   مهندسی مکانیک || دانشگاه کاشان || (روزانه) || اصفهان - کاشان
40 1824   مهندسی مکانیک || دانشگاه یزد || (روزانه) || یزد - یزد
41 1818   مهندسی صنایع || دانشگاه یزد || (روزانه) || یزد - یزد
42 1323   مهندسی مکانیک/ساخت وتولید || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
43 1322   مهندسی مکانیک || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
44 1316   مهندسی صنایع || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
45 1666   مهندسی شیمی || دانشگاه کاشان || (روزانه) || اصفهان - کاشان
46 1315   مهندسی شیمی || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
47 1461   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
48 1047   مهندسی فناوری اطلاعات || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
49 1040   مهندسی برق/الکترونیک || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
50 1041   مهندسی برق/قدرت || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
51 1325   مهندسی مواد/متالوژی صنعتی || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
52 1368   مهندسی مواد/سرامیک || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
53 1364   مهندسی برق/الکترونیک || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
54 1365   مهندسی برق/قدرت || دانشگاه شهرکرد || (روزانه) || چهارمحال وبختیاری - شهرکرد
55 1665   مهندسی برق/قدرت /الکترونیک || دانشگاه کاشان || (روزانه) || اصفهان - کاشان
56 1314   مهندسی برق/مخابرات || دانشگاه سمنان || (روزانه) || سمنان - سمنان
57 1691   مهندسی برق/کنترل || دانشگاه گلستان -گرگان || (روزانه) || گلستان - گرگان
58 6342   شیمی || دانشگاه صنعتی شریف -تهران || (روزانه) || تهران - تهران
59 6249   شیمی/کاربردی || دانشگاه تهران || (روزانه) || تهران - تهران
60 6340   شیمی/کاربردی || دانشگاه صنعتی اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان
61 6211   شیمی/کاربردی || دانشگاه اصفهان || (روزانه) || اصفهان - اصفهان

چرا نوشت:

تا حالا هیچوقت تو عمرم انقدررررررررررررررررررررررر حسرت بار به یک صفحه نگاه نکرده بودم ! افسوس

خدایا هرچه میدهی شکرت ، هرچه می گیری شکرت...........

+ نوشته شده در ۱۳٩٠/٥/٢٠ ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ توسط فــــ ـــ ــآئـ ـــ ـــ ز هــ ــ ــ نظرات ()


خاکریز.....

هنوز هم وقتی به فصل 18 می رسم دل م میخواهد تا شب عاشورای 74 باران ببارد ...از آنهایی که قطره قطره میچکد روی دو تا شیشه ی جلویی !!

روی میز **74 تا مدال(!) از طلا تا سرب ی افتاده است که معلوم نیست کدامشان را 1 ماه دیگر می اندازند گردنت و بعد ترک  ،گوی و میدان نشانت میدهند که " جعل لکم السمع و الابصار و الافئده..."تا یادت بیاید "ذلک خیر و احسن تأویلا " (تحمیلا؟!)

هنوز هم دل م برایت تنگ میشود .مرداد بیشتر تر ... راستی تو آن موقع  واحد تخریب چه کار می کردی؟! میدانی چیست؟ حتی دل م برای آن عکس هم تنگ شده...همان که قلب انسان - تاکید می کنم انسان نه آن قلب های تیر خورده ی نامه های عاشقانه ! - را برداشته بودند و عدل انداخته بودند زیر عکس امام! چقدر هاگ می کردمش...

هنوز هم بعد از این همه سال وقتی می آی م  ، قطعه ات را گم می کنم و خدایی خیلی ضایع می شود ! دنبال پلاکت زیاد گشتم ...مادر که چیزی بروز نمیدهد !

هروقت که می آی م دیدنت سیاهی چشمام که می خورند به " در سن 18 سالگی" تالاموس می ترکانم ! البت می گویند عوضش کرده اند ! اوج شباب بوده ها ! شباب ِ ما که دیگر دارد کباب می شود !

راستی چفیه ات را هم miss کرده ام ! اوضاع ناجوری است....این روزها چقدر گمت کردم..! هنوز هم وقتی می آی م آن دعای مخصوص یادم می رود ! بین خودمان بماند بعضی وقت ها فاتحه هم یادم می رود بخوانم !!

هنوز هم وقتی می نشینم روبرویت برای جفتمان کافه گلاسه با طعم شهدا سفارش می دهم که می شود همان چای قرمز ِ * خودمان ! با آن قندهای مکعبی که من بی ریخت هایشان را بیشتر دوست دارم...خاکی ترند !

do u know؟! همیشه وقتی داغون می شدم یا کلا مغزم قفل می کرد - مثل الان - می آمدم سراغ آن دو تا نامه ی خاک جبهه خورده ات...می خواندم تا خیالم راحت شود قفل را محکم بست م !!!!!!!!!! ام روز که رفتم سراغشان نبودند ! آن را هم گرفتند....گپی نیست !

راستی مادربزرگ هنوز هم برایت قرآن می خواند ! ! بابا ایوالله ! خوش به حالت ...!

 الان که چشم های مصنوعی ام را برداشتم میبینم لنگ ِ یکیشان رسما روی زمین بند نمی شود ! ببین از بس از تو نوشتم هوایی شده اند....

چرا نوشت : هوایی ام کرده ای !!

* مثل نوشابه ی زرد !!!!!

بعد نوشت:

**بخوانید شصت و یک !!

+ نوشته شده در ۱۳٩٠/٥/۱٩ ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ توسط فــــ ـــ ــآئـ ـــ ـــ ز هــ ــ ــ نظرات ()


سردرگم !

از اول هفته تا حالا....مثل این جن زده ها(!) از انواع سیوت ِ خبر گذاری بالاخص سازمان سنجش و دوستاننیشخند(!) تا انواع اخبار تلویزیون اعم از صبحگاهی و نصفه شبانگاهی! رو دارم چک می کنم! شدم کانه یه روزنامه ! سوال

من نمی فهمم....یه عدد تعجب نشون دادن که انقدررررررررررررررررررررر دنگ و بعد تر فنگ نداره!نگران

شایدم داره! مرگ یه بار شیونم چند بار !! راحت باشین با من ! من طاقتش رو دارم ! ! خنثی

 

هیچ وقت تو عمرم به اندازه ی این چند روز دچار نیهیلیسم ، نوستالژیسم ، فاشیسم(!) ، ماکیاولیسم(!) ، علافیسم(!) ، سردر گمیسم (!) ، باقالیسم(!) ، منفجریسم(!) ، خطریسم(!) ، جواب خونواده رو چی بدم ایسم(!!) ، جو زدگیسم(!)،موذیسم(!) ، قفلیسم(!) ،اَلَکیسم(!) ، بحران هویتیسم(!)  و چند مکتب فلسفی دیگه نشده بودم ایسم!!

 

ولی بازم.....فکر می کنم الکی استرچ دارم!! * مثل مردم که این روزااا الکی مهربون شدن! ! متفکر

 


*الکی اینجا بار  ِ منفی داره !سوء تفاوت(!) نشه!!

+ نوشته شده در ۱۳٩٠/٥/۱٢ ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ توسط فــــ ـــ ــآئـ ـــ ـــ ز هــ ــ ــ نظرات ()